HỖ TRỢ 24/7/365

09.3333.7788
Menu

Sofa đơn giá rẻ tại TPHCM hàng đẹp

Sofa đơn phong cách có thể dùng làm ghế ngồi với bàn hoặc kết hợp với các loại ghế sofa khác.
  • Màu sắc ghế sofa đơn đẹp sang trọng mẫu mã phong phú với các tông màu có sẳn cho sự lựa chọn của khách hàng.
  • Kích thước ghế sofa đơn được làm theo mẫu tuy nhiên quý khách cũng có thể đặc đóng theo yêu cầu của mình.
  • Chất liệu dùng làm sofa đẹp khá đa dạng như: vải nỉ, vải thô, vải nỉ nhung, Simili.
GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF495

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF495

Mã: SF495

Kt: 2.5*1.5*0.8m

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF493

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF493

Mã: SF493

Kt: 3.9*2.5*0.4m

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF496

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF496

Mã: SF496

Kt: 3.9*2.5*0.4m

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF497

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF497

Mã: SF497

Kt: 3.2*2.1*1.3*0.4m

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF500

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF500

Mã: SF500

Kt: 2.8*2.0*0.4m

Chất liệu: Simili Malaysia

Giá liên hệ

Xem chi tiết

SoFa Đẹp Giá Rẻ TPHCM SF741

SoFa Đẹp Giá Rẻ TPHCM SF741

Mã: SF741

Kt: 0.8*0.8m

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

SoFa Đẹp Giá Rẻ TPHCM SF656

SoFa Đẹp Giá Rẻ TPHCM SF656

Mã: SF656

Kt: 0.8*0.8*0.4m

Chất liệu: Simili Malaysia

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF492

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF492

Mã: SF492

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Simili,vải Nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF491

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF491

Mã: SF491

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Simili,vải Nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF490

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF490

Mã: SF490

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Simili,vải Nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF489

GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH SF489

Mã: SF489

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Simili,vải Nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôi 2 Người Ngồi SF257

Ghế Sofa Đôi 2 Người Ngồi SF257

Mã: SF257

Kt: 2.2*0.8m

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôi 2 Người Ngồi SF255

Ghế Sofa Đôi 2 Người Ngồi SF255

Mã: SF255

Kt: 2.2*0.8m

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôi 2 Người Ngồi SF212

Ghế Sofa Đôi 2 Người Ngồi SF212

Mã: SF212

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Vải nhung

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại   F1301

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1301

Mã: F1301

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1304

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1304

Mã: F1303

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1305

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1305

Mã: F1305

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1306

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1306

Mã: F1306

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1307

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1307

Mã: F1307

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1308

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1308

Mã: F1308

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1309

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1309

Mã: F1309

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1310

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1310

Mã: F1310

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1311

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1311

Mã: F1311

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1312

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1312

Mã: F1312

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1313

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1313

Mã: F1313

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1314

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1314

Mã: F1314

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1315

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1315

Mã: F1315

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1316

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1316

Mã: F1316

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1317

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1317

Mã: F1317

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1318

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1318

Mã: F1318

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1319

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1319

Mã: F1319

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1320

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1320

Mã: F1320

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1321

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1321

Mã: F1321

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1322

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1322

Mã: F1322

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1323

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1323

Mã: F1323

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1324

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1324

Mã: F1324

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1325

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1325

Mã: F1325

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1326

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1326

Mã: F1326

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1327

Ghế Sofa Đôn Hiện Đại F1327

Mã: F1327

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tìm kiếm nhiều
Nội Thất Minh Khôi
DMCA.com Protection Status