HỖ TRỢ 24/7/365

028.6267.5117 - 028.2253.3885
Menu
Ghế Sofa (1874)
Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP044

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP044

Mã: GXTP044

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP043

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP043

Mã: GXTP043

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP042

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP042

Mã: GXTP042

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP041

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP041

Mã: GXTP041

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP040

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP040

Mã: GXTP040

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP039

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP039

Mã: GXTP039

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP038

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP038

Mã: GXTP038

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP037

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP037

Mã: GXTP037

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP036

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP036

Mã: GXTP036

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP035

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP035

Mã: GXTP035

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP034

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP034

Mã: GXTP034

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP033

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP033

Mã: GXTP033

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP032

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP032

Mã: GXTP032

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP031

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP031

Mã: GXTP031

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP030

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP030

Mã: GXTP030

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP029

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP029

Mã: GXTP029

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP028

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP028

Mã: GXTP028

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP027

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP027

Mã: GXTP027

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP026

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP026

Mã: GXTP026

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP024

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP024

Mã: GXTP024

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP023

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP023

Mã: GXTP023

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP022

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP022

Mã: GXTP022

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP022

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP022

Mã: GXTP022

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP021

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP021

Mã: GXTP021

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP020

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP020

Mã: GXTP020

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP019

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP019

Mã: GXTP019

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP018

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP018

Mã: GXTP018

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP017

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP017

Mã: GXTP017

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP016

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP016

Mã: GXTP016

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP015

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP015

Mã: GXTP015

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP014

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP014

Mã: GXTP014

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP013

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP013

Mã: GXTP013

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP012

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP012

Mã: GXTP012

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP011

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP011

Mã: GXTP011

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP010

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP010

Mã: GXTP010

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP009

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP009

Mã: GXTP009

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP008

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP008

Mã: GXTP008

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP007

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP007

Mã: GXTP007

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP006

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP006

Mã: GXTP006

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP005

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP005

Mã: GXTP005

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Xem thêm Ghế Xoay

Tin nổi bật

Khách hàng - Đối tác
  • Tranh sơn dầu đẹp giá rẻ - Thế Giới Tranh Sơn Dầu
  • New World Sài Gòn
  • Đại lý nệm chính hãng giá rẻ - Nệm Giá Gốc
  • Majestic Sài Gòn
  • Rex hotel
  • Đèn trang trí và đèn led giá rẻ - Đèn Việt
  • Pullman Sài Gòn
  • Mường Thanh Hotel
Thiết kế nội thất
Đồ gỗ nội thất
CÔNG TY TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH KHÔI
Địa chỉ : 
Showroom số 1 tại 465 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú TPHCM
Showroom số 2 tại  287 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM
Mở Cửa: Từ 8h sáng đến 20h30
Điện thoại: (chi nhánh 1: 028.2253.3885) - (chi nhánh 2: 028.6267.5117)
Hotline: 0933337788 ( Quỳnh )
Email: noithatminhkhoi@gmail.com
Website: noithatminhkhoi.com - thegioinemgiuong.com
Facebook: Nội Thất Minh Khôi
 
DMCA.com Protection Status
Nội dung đã được đăng ký bản quyền thiên nhiên kỷ DMCA
 
Ghế Xoay Đẹp Giá Rẻ Tại TPHCM Ghế  Xoay Đẹp Giá Rẻ Tại TPHCM Ghe Xoay, chuyên cung cấp ghế xoay văn phòng các loại đẹp bền giá rẻ, thương hiệu nổi tiếng, giao miễn phí, liên hệ ngay 08 6272 7779 4.6 trên 168 Bình chọn