HỖ TRỢ 24/7/365

09.3333.7788
Menu
Bạn phải làm việc hàng giờ liền tại bàn làm việc của mình, và bạn cũng hy vọng được ngồi trên một chiếc ghế thoải mái. Nếu không, điều đó đã lấy mất của bạn thời gian, hiệu quả. Công ty trang trí nội thất Minh Khôi xin giới thiệu đến bạn những mẫu ghế văn phòng tạo ra cho bạn cảm giác thoải mái và tuyệt vời nhất. Đến với công ty Minh Khôi bạn sẽ có những sản phẩm nội thất văn phòng với giá và chất lượng tốt nhất.
 

Các loại ghế văn phòng

 
 • Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp
 • Ghế giám đốc
  • Ghế giám đốc cao cấp
  • Ghế giám đốc lưới
  • Ghế giám đốc lưng rời
  • Ghế giám đốc dây
 • Ghế trưởng phòng
  • Ghế trưởng phòng cao cấp
  • Ghế trưởng phòng lưới
  • Ghế trưởng phòng lưng rời
  • Ghế trưởng phòng dây
 • Ghế nhân viên
 • Ghế phòng họp
 • Ghế lưới cao cấp
 • Ghế dây thun
Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP044

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP044

Mã: GXTP044

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP043

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP043

Mã: GXTP043

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP042

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP042

Mã: GXTP042

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP041

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP041

Mã: GXTP041

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP040

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP040

Mã: GXTP040

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP039

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP039

Mã: GXTP039

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP038

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP038

Mã: GXTP038

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP037

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP037

Mã: GXTP037

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP036

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP036

Mã: GXTP036

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP035

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP035

Mã: GXTP035

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP034

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP034

Mã: GXTP034

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP033

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP033

Mã: GXTP033

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP032

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP032

Mã: GXTP032

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP031

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP031

Mã: GXTP031

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP030

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP030

Mã: GXTP030

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP029

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP029

Mã: GXTP029

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP028

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP028

Mã: GXTP028

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP027

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP027

Mã: GXTP027

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP026

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP026

Mã: GXTP026

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP024

Ghế Xoay Trưởng Phòng GXTP024

Mã: GXTP024

Kt:

Chất liệu:

3,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Xem thêm Ghế Xoay
Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ014

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ014

Mã: GTPQ014

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ013

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ013

Mã: GTPQ013

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ012

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ012

Mã: GTPQ012

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ011

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ011

Mã: GTPQ011

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ009

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ009

Mã: GTPQ009

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ008

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ008

Mã: GTPQ008

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ007

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ007

Mã: GTPQ007

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ006

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ006

Mã: GTPQ006

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ005

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ005

Mã: GTPQ005

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ004

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ004

Mã: GTPQ004

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ003

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ003

Mã: GTPQ003

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ002

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ002

Mã: GTPQ002

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ001

Ghế Trưởng Phòng Chân Quỳ GTPQ001

Mã: GTPQ001

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ013

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ013

Mã: GCQ013

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ012

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ012

Mã: GCQ012

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ011

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ011

Mã: GCQ011

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ010

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ010

Mã: GCQ010

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ009

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ009

Mã: GCQ009

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ008

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ008

Mã: GCQ008

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ007

Ghế Chân Quỳ Nhân Viên GCQ007

Mã: GCQ007

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Xem thêm Ghế Chân Quỳ
Ghế Xếp GX007

Ghế Xếp GX007

Mã: GX007

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL026

Ghế Lưới GL026

Mã: GL026

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL025

Ghế Lưới GL025

Mã: GL025

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL024

Ghế Lưới GL024

Mã: GL024

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL023

Ghế Lưới GL023

Mã: GL023

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL022

Ghế Lưới GL022

Mã: GL022

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL021

Ghế Lưới GL021

Mã: GL021

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL020

Ghế Lưới GL020

Mã: GL020

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL019

Ghế Lưới GL019

Mã: GL019

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL018

Ghế Lưới GL018

Mã: GL018

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL017

Ghế Lưới GL017

Mã: GL017

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL016

Ghế Lưới GL016

Mã: GL016

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL015

Ghế Lưới GL015

Mã: GL015

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL014

Ghế Lưới GL014

Mã: GL014

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL013

Ghế Lưới GL013

Mã: GL013

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL012

Ghế Lưới GL012

Mã: GL012

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL011

Ghế Lưới GL011

Mã: GL011

Kt:

Chất liệu:

3,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL001

Ghế Lưới GL001

Mã: GL001

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL002

Ghế Lưới GL002

Mã: GL002

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Lưới GL003

Ghế Lưới GL003

Mã: GL003

Kt:

Chất liệu:

2,500,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Xem thêm Ghế Lưới
Ghê Xếp GX013

Ghê Xếp GX013

Mã: GX013

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX012

Ghế Xếp GX012

Mã: GX012

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX011

Ghế Xếp GX011

Mã: GX011

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX010

Ghế Xếp GX010

Mã: GX010

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX009

Ghế Xếp GX009

Mã: GX009

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX008

Ghế Xếp GX008

Mã: GX008

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX006

Ghế Xếp GX006

Mã: GX006

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX005

Ghế Xếp GX005

Mã: GX005

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX004

Ghế Xếp GX004

Mã: GX004

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX003

Ghế Xếp GX003

Mã: GX003

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Xếp GX002

Ghế Xếp GX002

Mã: GX002

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghê Xếp GX001

Ghê Xếp GX001

Mã: GX001

Kt:

Chất liệu:

700,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghê Xếp GX014

Ghê Xếp GX014

Mã: GX014

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghê Xếp GX015

Ghê Xếp GX015

Mã: GX015

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghê Xếp GX016

Ghê Xếp GX016

Mã: GX015

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH001

Ghế Phòng Họp GPH001

Mã: GPH001

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH002

Ghế Phòng Họp GPH002

Mã: GPH002

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH003

Ghế Phòng Họp GPH003

Mã: GPH003

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH004

Ghế Phòng Họp GPH004

Mã: GPH004

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH005

Ghế Phòng Họp GPH005

Mã: GPH005

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH006

Ghế Phòng Họp GPH006

Mã: GPH006

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH007

Ghế Phòng Họp GPH007

Mã: GPH007

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH008

Ghế Phòng Họp GPH008

Mã: GPH008

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH009

Ghế Phòng Họp GPH009

Mã: GPH009

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH010

Ghế Phòng Họp GPH010

Mã: GPH010

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH011

Ghế Phòng Họp GPH011

Mã: GPH011

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH012

Ghế Phòng Họp GPH012

Mã: GPH012

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH013

Ghế Phòng Họp GPH013

Mã: GPH013

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH014

Ghế Phòng Họp GPH014

Mã: GPH014

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH015

Ghế Phòng Họp GPH015

Mã: GPH015

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Phòng Họp GPH016

Ghế Phòng Họp GPH016

Mã: GPH016

Kt:

Chất liệu:

TẠM HẾT HÀNG

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD016

Ghế Giám Đốc GGD016

Mã: GGD016

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD015

Ghế Giám Đốc GGD015

Mã: GGD015

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD014

Ghế Giám Đốc GGD014

Mã: GGD014

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD013

Ghế Giám Đốc GGD013

Mã: GGD013

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD012

Ghế Giám Đốc GGD012

Mã: GGD012

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD011

Ghế Giám Đốc GGD011

Mã: GGD011

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD010

Ghế Giám Đốc GGD010

Mã: GGD010

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD009

Ghế Giám Đốc GGD009

Mã: GGD009

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD008

Ghế Giám Đốc GGD008

Mã: GGD008

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD007

Ghế Giám Đốc GGD007

Mã: GGD007

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD006

Ghế Giám Đốc GGD006

Mã: GGD006

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD005

Ghế Giám Đốc GGD005

Mã: GGD005

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD004

Ghế Giám Đốc GGD004

Mã: GGD004

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD003

Ghế Giám Đốc GGD003

Mã: GGD003

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD002

Ghế Giám Đốc GGD002

Mã: GGD002

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD001

Ghế Giám Đốc GGD001

Mã: GGD001

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD017

Ghế Giám Đốc GGD017

Mã: GGD017

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD018

Ghế Giám Đốc GGD018

Mã: GGD018

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD019

Ghế Giám Đốc GGD019

Mã: GGD019

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Ghế Giám Đốc GGD020

Ghế Giám Đốc GGD020

Mã: GGD020

Kt:

Chất liệu:

5,000,000

Tạm Hết Hàng

Xem chi tiết

Xem thêm Ghế Giám Đốc
Tìm kiếm nhiều
Nội Thất Minh Khôi
DMCA.com Protection Status